Link tải và hướng dẫn cài đặt !

=> Link tải : bấm vào đây để tải về .

- Bước 1: Tải về và cài đặt file APK ở link trên !

- Bước 2: Mở ứng dụng vừa cài đặt và bấm " ĐĂNG NHẬP HACK " .

- Bước 3: Nhập key hack mà bạn đã mua và bấm " ĐĂNG NHẬP NGAY " .

- Bước 4: BẬT các chức năng mà bạn muốn và bấm " CHẠY HACK NGAY " .

- Bước 5: Bấm "OK" và đợi cài hack và antiban .

VẬY LÀ XONG ! VÀO GAME VÀ TẬN HƯỞNG ♥
Contact us [email protected]
Copyright ©2022 ShopJ2K.com All rights reserved